ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА


Чесно. Швидко. Зручно.

Загальна інформація щодо надання фінансових послуг


Як отримати позику?


Вам потрібно підійти у будь-яке з наших відділень. З собою візьміть паспорт громадянина України та код платника податків. Наш фахівець оформить заявку, до якої необхідно додати копії документів. Оформлення позики триває всього 20 хвилин* і проходить в комфортній для клієнта обстановці. Якщо позика погоджена, видача грошей відбувається миттєво в відділені.

При повторному зверненні до нас з метою отримання позики процедура займає близько п'яти хвилин*. Для отримання більш детальної інформації у відповідності з Законом України про Захист Прав Споживачів ви може ознайомитися з документами у відділеннях ТОВ «ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА».Умови оформлення онлайн-заявки*


Заповнюючи онлайн заявку, клієнт підтверджує, що надана інформація є повною і достовірною та погоджується, що компанія має право перевіряти інформацію, надану в даній заявці, і проводити такі перевірки, які компанія вважає за необхідні. Зокрема, клієнт уповноважує компанію зв'язуватися в зручний для компанії час з роботодавцем клієнта для перевірки та отримання будь-якої необхідної інформації.

Клієнт виражає свою згоду на надання інформації в Бюро кредитних історій, його зобов'язання за кредитним договором і іншу інформацію, передбачену Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" №2704-IV від 23 червня 2009 року.

Клієнт шляхом встановлення відмітки у вікні «Я згоден/на з умовами оформлення онлайн-заявки» надає свою згоду на отримання інформації з бюро кредитних історій, обробку, використання і передачу третім особам банком персональних даних клієнта відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23 червня 2009.

Клієнт підтверджує, що надана ним згода на обробку його Персональних даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу його Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

У випадку відмови у видачі кредиту клієнт надає згоду строком на 5 років на обробку і використання його персональних даних в цілях інформування про нові кредитні продукти і послуги. Обробка персональних даних розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, прибутки, № документу, що посвідчує особу, дата, орган що його видав, і будь-яка інша інформація доступна або відома в конкретний момент часу.

Пам'ятка для клієнта


Додаткова інформація, на виконання вимог частини 1,2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:
1.Особа яка надає фінансові послуги
Найменування
ТОВ «ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА»
Місцезнаходження
88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Швабська 17
Контактний телефон
+380951178907, 0312671195
Адреса електронної пошти
hr@ukrcash.net
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію та запису в ЄДР юр. осіб та фіз. осібпідприємств


Дата реєстрації - 15.07.2014
Номер - 1003247770020008499
Реєстраційний номер - 16103007
Серія свідоцтва - ІК
Номер свідоцтва - 129
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг
Ліцензії з надання коштів у позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту виданого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1089 в якості безстрокової ліцензії
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг
Національний Банк України
Адреса: 01601 м. Київ, вул. Інститутська, 11-б
www.bank.gov.ua
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
ЦІЛОДОБОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
0 800 505 240
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
телефон:
ЦІЛОДОБОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
(044) 364 77 80
E-mail: info@dpss.gov.ua
https://dpss.gov.ua/
Звернення громадян офіційного інтернет представництва Національного банку

Адреса та прийому скарг споживачів фінансових послуг
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Швабська 17
Адреса електронної пошти: hr@ukrcash.net
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ
(загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат)
Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта
З переліком фінансових послуг Ви можете ознайомитися на сайті ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА”: https://ukrcash.net/ Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляються клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги. Детальну вартість фінансових послуг Ви можете дізнатись, звернувшись до відповідального працівника компанії
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість
ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА” не надає додаткових фінансових послуг.
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги
Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, не підлягають оподаткуванню.
3.Договір про надання фінансової послуги:
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, мінімальний строк дії договору (якщо застосовується), права розірвати чи припинити договір, право дострокового виконання договору, наслідки таких дій, порядок внесення змін та доповнень до договору
Право на відмову від договору про надання фінансових послуг, строк протягом якого клієнтом може бути використане таке право, а також інші умови використання права на відмову від договору, мінімальний строк дії договору (якщо застосовується), компанія передбачає у договорах про надання фінансових послуг відповідного виду. Договори, які укладає компанія передбачають право клієнта достроково розірвати чи припинити договір, право достроково виконати договір та наслідки таких дій, а також порядок внесення змін та доповнень до договору.

Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору щодо надання фінансової послуги (споживчий кредит) відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку. Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання фінансової послуги (споживчого кредиту), укладених Позичальником.
Кредитодавець має право відмовити Позичальникові в укладенні Договору у разі ненадання Позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються чинним законодавством України або внутрішніми документами Кредитодавця. Таке рішення в письмовому вигляді, до моменту укладання Договору, приймається відповідальною особою або відповідним органом Кредитодавця, згідно внутрішніх документів Кредитодавця та доводиться до відома Позичальника. Кредитодавець або Позичальник мають право відмовитися від укладення Договору в інших випадках, визначених Законом України «Про споживче кредитування» та іншим чинним законодавством України.

Згідно договору: п.8.5. Відмова від цього Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання фінансової послуги (споживчого кредиту), укладених Позичальником. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від цього Договору у порядку, визначеному законодавством.
Та п.2.2.1. 3)...на умови цього Договору поширюється дія норм Закону України «Про захист прав споживачів». У томі числі й дія норми Закону України «Про захист прав споживачів», що дає право Позичальнику протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору без пояснення причин, оформивши це письмовим повідомленням, яке Позичальник зобов’язаний надіслати Кредитодавцю до закінчення вказаного строку. У такому випадку Позичальник зобов’язаний повернути кошти та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі;
Зразки договорів знаходяться на сайті компанії.
Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)
Не застосовується
Неможливість збільшення фіксованої процентної за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг
Збільшення розміру фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги неможливе в односторонньому порядку та здійснюється виключно за умови письмової згоди Клієнта.Порядок збільшення розміру фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги, визначається умовами такого договору або законодавством.
Фінансову послугу, інформація про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений.
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору. При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиме:

1. Програма кредитування: "Чесна позика до 1 000 000 грн."
- Ставка: 0,35%/день (Розмір відсотків за користування кредитом, нараховуються щоденно на фактичну суму заборгованості)
- Сума: 10000 - 1 000 000грн
- Період кредитування: 1 - 12 місяців
- Комісія: не нараховується
- Страховка: не нараховується
- Погашення: щомісяця рівними частинам

Приклад:
Сума кредиту: 10000грн
Термін кредиту: 12 місяців
Щомісячний платіж: 1 514,38грн.
Переплата: 8 172,56грн.


2) Програма кредитування: "Кредити під заставу авто"
- Ставка: 0,12%/день (Розмір відсотків за користування кредитом, нараховуються щоденно на фактичну суму заборгованості)
- Сума: 10000 - 1 000 000грн
- Період кредитування: 1 - 24 місяців
- Комісія: не нараховується
- Страховка: не нараховується
- Погашення: щомісяця рівними частинам

Приклад:
Сума кредиту: 10000грн
Термін кредиту: 12 місяців
Щомісячний платіж: 1 044,00грн.
Переплата: 2 528,00грн.


3) Програма кредитування: "Кредити для підприємців"
- Ставка: 0,1%/день (Розмір відсотків за користування кредитом, нараховуються щоденно на початкову суму кредиту)
- Сума: 10000 - 1 000 000грн
- Період кредитування: 1 - 12 місяців
- Комісія: не нараховується
- Страховка: не нараховується
- Погашення: щомісяця рівними частинам

Приклад:
Сума кредиту: 10000грн
Термін кредиту: 12 місяців
Щомісячний платіж: 1 137,50грн.
Переплата: 3 650,00грн.


4) Програма кредитування: «Для постійних»
- Ставка: 0,2%/день (Розмір відсотків за користування кредитом, нараховуються щоденно на фактичну суму заборгованості)
- Сума: 10000 - 1 000 000грн
- Період кредитування: 1 - 12 місяців
- Комісія: не нараховується
- Страховка: не нараховується
- Погашення: щомісяця рівними частинам

Приклад:
Сума кредиту: 10000грн
Термін кредиту: 12 місяців
Щомісячний платіж: 1 198,23грн.
Переплата: 4 378,76грн.


- Чесна позика до 1 000 000 грн.
- Для підприємців
- Під заставу авто
- Під заставу нерухомості
- Для постійних
- Пенсійний

У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитодавцем договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитодавцем за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг
Умови надання кредиту
1.За строком:
кредити зі строком від 1 до 12 місяців включно;

2. За цільовим призначенням:
1) споживчі кредити, у тому числі:
-інші потреби.

3. За порядком видачі (типом кредиту):
1) кредит видається однією сумою.

4. За типом процентної ставки:
1) фіксована.

5. За видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами:
1) застава;
2) порука;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

6. За способом надання кредиту:
1) безготівковим шляхом.
2) готівковим шляхом
Перелік послуг
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Факторинг
Порядок внесення змін та доповнень до договору
Внесення змін та доповнень до Договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі в такому порядку.
- Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис.
- Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
- Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис, пропозиція вважається не прийнятою.
-Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 7 (семи) робочих днів з дня надання письмової відповіді.
- Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.
Інформацію про необхідність укладання договорів щодо супровідних послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

- Страхування предмету(ів) забезпечення, якщо це передбачено умовами Договору, здійснюється Позичальником за тарифами встановленими страховою компанією, де буде застрахований(і) предмет(и) забезпечення. Вартість страхових послуг визначається згідно із Законом України "Про страхування", Правилами страхування та Тарифами страхової компанії, а також договорами страхування, укладеними між страховою компанією та Позичальником (власником предмету забезпечення). Позичальник може оперативно отримувати інформацію про зміни вартості на послуги страхових компаній на дошці об`яв або засобами телефонного зв`язку в Страховій Компанії. Зміни щодо вказаних тарифів також можуть бути розміщені в друкованих засобах масової інформації (за наявністю);
-Нотаріальне забезпечення. Вартість послуг нотаріусів визначається згідно із чинним законодавством та тарифами приватних нотаріусів. Позичальник може оперативно отримувати інформацію про зміни вартості тарифів засобами телефонного зв'язку в нотаріальних конторах. Зміни щодо вказаних тарифів також можуть бути розміщені в друкованих засобах масової інформації (за наявністю);
-Внесення даних про укладення договорів забезпечення до відповідних державних реєстрів. Вартість цих послуг визначається згідно з Постановами Кабінету міністрів України зокрема: Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та іншими нормативно-правовим актами. Позичальник може оперативно отримувати інформацію про зміни вартості супровідних послуг, що сплачуються Позичальником на користь третіх осіб в установі Кредитодавця, або в друкованих засобах масової інформації (за наявністю);
-Оцінка предмету(ів) застави здійснюється відповідно до вимог Законодавства України, зокрема Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (за наявністю);
4.Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг
Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг, можливість та порядок позасудового розгляду скарг, наявність гарантійних фондів та компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА” вимог законодавства, що регулює ринок фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів до, під час укладання та виконання договорів про надання фінансових послуг. Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА” вирішуються у позасудовому порядку, шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у судовому порядку, встановленому чинним законодавством. Гарантійних фондів та компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, на послуги, що надає ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА” не передбачено.
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами
ТОВ “ІНТЕРКЕШ УКРАЇНА” не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами


* - вказано час розгляду заявки на кредит
** - за умови підписання договору на відділеннях ТОВ Інтеркеш Україна в Закарпатській області